Wycena firmy jako narzędzie analiz

Wycena firmy jako narzędzie analiz

Wycena spółki jest to określenie jej realnej rynkowej ceny, oraz wszelkich parametrów z nią związanych oraz określenie, jaki powinna mieć biznesplan na kolejne trzy, a nawet pięć lat.

Jakimi metodami wyceniać?

Metody wyceny spółki są różne. Pierwsza z nich jest to metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Polega ona na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Takie przepływy mogą być generowane przez firmę. Po oszacowaniu sprowadza się je do wartości bieżącej i to jest właśnie to zdyskontowanie. Działa się oczywiście według odpowiedniego współczynnika dyskontującego. Prościej można powiedzieć to tak, że dzięki tej metodzie można wycenić projekt, spółkę lub jej poszczególne aktywa wykorzystując podejście rachunku wartości pieniądza w czasie. Ta metoda jest szeroko rozpowszechniona w dziedzinie analizy inwestycji finansowych, rozwoju rynku nieruchomościami oraz zarządzania korporacyjnego. Aby otrzymać realną wartość firmy należy zsumować wszelkie zdyskontowane przepływy pieniężne.

Ta metoda również zawiera w sobie kilka innych metod, które wdzięcznie prezentują się pod tą trudną do zapamiętania nazwą. W zależności od tego, według jakiego schematu działa spółka można ją wycenić na cztery sposoby. Jeden z nich, czyli metoda przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału jest uznawana jako podejście własnościowe. Z drugiej strony istnieje również podejśćie podmiotowe, do którego zawiera się metodę skorygowanej wartości bieżącej, totalnych przepływów pieniężnych i metodę średniego ważonego kosztu kapitału. Średni ważony koszt kapitału jest to wskaźnik finansowy, który informuje nas o przeciętnym koszcie względnym kapitału zaangażowanego w finansowanie inwestycji przez daną firmę, czy też spółkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *