Czy posiadasz zdolność kredytową?

Czy posiadasz zdolność kredytową?

Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu jest niezwykle ważną rzeczą przy podejmowaniu próby uzyskania jakiegokolwiek kredytu. Mało tego, jeśli nie udowodnimy bankowi, że uda nam się spłacić pieniądze, które chcemy pożyczyć możemy zapomnieć o jakimkolwiek kredycie. Tak naprawdę decydując się na kredyt musimy być świadomi tego, że bank prześwietli nas od góry do dołu i jeszcze z prawej na lewą, aby upewnić się, że jego ryzyko nie jest duże. Ocena zdolności kredytowej to inaczej analiza ryzyka kredytowego.

Chodzi w tym wszystkim o to, aby ocenić, czy dana osoba przyniesie bankowi zysk, czy też narazi go na straty. Ryzyka, jakie ponoszą banki są podzielone na grupy. Pierwsza z nich to ryzyko straty albo wypłacalności. Oznacza to, że wiąże się ono ściśle z niepewnością co do przyszłej sytuacji finansowej kredytobiorcy i obejmuje niebezpieczeństwo, że spłata kredytu jaka wynika z umowy między kredytobiorcą i kredytodawcą nie będzie spłacona. Tyczy się to zarówno regulacji długu w całości czy też częściowo. Druga grupa to ryzyko zabezpieczenia. Określa się pod tą nazwą niebezpieczeństwo wynikające z ryzyka samego zabezpieczenia przyjętego, aby to ryzyko zmniejszyć. Chodzi tu głównie o uszkodzenia i zniszczenia nieubezpieczonego podmiotu zabezpieczenia.

Gra o dużą stawkę

Kolejne ryzyko dotyczy zmiany stopy procentowej. W okresie spłaty kredytu może dojść do sytuacji, że stopa kredytowa kredytu okaże się o wiele mniejszą od stopy procentowej rynkowej. Jest to duży problem, lecz dotyczy tylko kredytów o stałym lub o ograniczonej wysokości oprocentowaniu. Kolejna grupa to ryzyko kursu walutowego, czyli kolejne niebezpieczeństwo, że wartość spłacanego kredytu zmniejszy się z powodu zmiany kursu walut. To z kolei dotyczy kredytów dewizowych. Ryzyko wartości pieniądza odnosi się do sytuacji takiej, że realna wartość zwróconego kredytu zmniejsza się wskutek inflacji.

Ostatnim podejmowanym ryzykiem jest ryzyko płynności, czyli niebezpieczeństwo spłaty niezgodnej z terminem. Jeżeli klient nie dopasuje się do terminów zapadalności i wymagalności aktywów i pasywów bank na tym sporo traci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *