Rola sprawozdań od zarządu spółek

Rola sprawozdań od zarządu spółek

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki są to dwa dokumenty, które uważa się za najważniejsze. Ich złożenie jest obowiązkowe. Nie jest tajemnicą, że każde z nich musi być sporządzone, albo przynajmniej zatwierdzone przez wspólników. Każdy zarząd musi wcześniej udostęnić swoim wspólnikom czy też akcjonariuszom ten dokument na piętnaście dni przed zgromadzeniem.

Kompetencje zarządu i jego odpowiedzialność

Ten obowiązek ma wykonać zarząd spółki. Zostało to wprowadzone po to, aby każdy ze wspólników czy też akcjonariuszy mógł przeanalizować dokumenty przed przystąpieniem do omawiania. Takie zachowanie jest bardzo istotne, gdyż to na podstawie dokładnej analizy tego dokumentu wspólnicy, czy też akcjonariusze podejmują decyzję o udzieleniu absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w spółce.

Sprawozdanie zarządu spółki musi być zatwierdzone przez wszystkich wspólników i to właśnie jest przedmiotem tych zgromadzeń. Zaczyna się od rozpatrzenia i zatwierdzenia dokumentów, to znaczy sprawozdania finansowego za ubiegły rok, oraz sprawozdania z działalności. W zależności od tego jaki firma uzyskała wynik podejmowane są uchwały o podziale zysku lub też, co się czasami zdarza, o pokryciu straty. Ostatecznie zgromadzenie wspólników, czy też akcjonariuszy, w zależności od spółki, powinno udzielić zarządowi absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

Po zatwierdzeniu wyżej wymienionych dokumentów to zarząd jest odpowiedzialny za dostarczenie ich wraz z zatwierdzającymi uchwałami do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz ma na to tylko piętnaście dni od daty zatwierdzenia. Obowiązkiem zarządu jest również złożenie wszelkich sprawozdańw odpowiednim urzędzie skarbowym na co ma krótszy termin, bo tylko dziesięć dni od zatwierdzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *