Miej kontrolę nad przepływem pieniędzy w firmie

Miej kontrolę nad przepływem pieniędzy w firmie

Każdy przedsiębiorca musi znać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące jego firmy. Chodzi o to, jakimi środkami pięniężnymi jednostka dysponowała w danym okresie sprawozdawczym, jakie były źródła pochodzenia przypływów i w jaki sposób zostały zagospodarowane środki. Wszystko to jest związane oczywiście z działalnością firmy w poprzednim czasie.

Każdy przedsiębiorca musi dbać o swoją firmę najlepiej jak potrafi, gdyż kondycja przedsiębiorstwa jest to jego wizytówka. Uproszczony rachunek przepływów zawiera w sobie część informacji, o których mowa. Sprawozdanie z przepływów trzeba sporządzać w zaokrągleniu do tysiąca złotych, ale tylko w przypadku, gdy nie zmieni to drastycznie wyniku. Jest to o wiele lepsze, gdyż łatwiej wtedy obliczyć wszelkie dane oraz je uprządkować, a i sam raport zyskuje na czytelności.

Oprócz tego zaokrąglanie nie stwarza pozorów groszowej dokładności, która obowiązuje przy sporządzaniu pozostałych wzorów sprawozdań pieniężnych, bezpośrednio wynikający z ksiąg rachunkowych, lecz oczywiście nie dotyczy rachunku przepływów. Rachunek przepływów ma przede wszystkim charakter ekonomiczny, przy jego zestawianiu stosuje się zasadę istotności. Jest to bardzo ważny dokument, który wykonuje osoba do tego wyznaczona, ale też wykształcona w tym kierunku. Każdy przedsiebiorca musi wiedzieć, jak dużo zależy od tego raportu.

Co zawiera raport?

Znajdują się w nim informacje o całym poprzednim roku rachunkowym, to znaczy, wszelkie pieniądze jakie przepłynęły przez firmę, wraz z dokumentami, które to potwierdzają. Znaczenie wszelkich przepływów i przypływów finansowych jest bardzo duże. Oddziałowuje zwłaszcza na gospodarkę. Całe finanse skupione są bardziej na tym, jakie są przepływy, a nie na wyniku finanowym, który jest na końcu roku.

Korzystanie z narzędzi do zarządzania płynnością z pewnością ułatwi panowanie nad przepływem finansów w Twojej firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *