Archiwum autora: Bartłomiej Nowakowski

Finanse spółki przedstawiane w raportach

Finanse spółki przedstawiane w raportach

Komu tak naprawdę powinniśmy składać sprawozdania i dlaczego? Po co w ogóle mamy to robić i kto gdzie ma złożyć swoje? Czym w ogóle są sprawozdania finansowe przedsiębiorstw? Sprawozdanie finansowe są to wyniki firmy określone, wyliczone i przedstawione zgodnie z

Pełne sprawozdania finansowe pokazują wartość firm

Pełne sprawozdania finansowe pokazują wartość firm

Pełne sprawozdania finansowe KPiR są to roczne raporty dotyczące działalności firmy. Każdy taki raport składany jest w dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w dzień bilansowy. Skład takiego sprawozdania to przede wszystkim wprowadzenie, w którym znajdziemy formalne informacje oraz wycena majątku w

Rola sprawozdań od zarządu spółek

Rola sprawozdań od zarządu spółek

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki są to dwa dokumenty, które uważa się za najważniejsze. Ich złożenie jest obowiązkowe. Nie jest tajemnicą, że każde z nich musi być sporządzone, albo przynajmniej zatwierdzone przez wspólników. Każdy zarząd musi wcześniej

Czy posiadasz zdolność kredytową?

Czy posiadasz zdolność kredytową?

Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu jest niezwykle ważną rzeczą przy podejmowaniu próby uzyskania jakiegokolwiek kredytu. Mało tego, jeśli nie udowodnimy bankowi, że uda nam się spłacić pieniądze, które chcemy pożyczyć możemy zapomnieć o jakimkolwiek kredycie. Tak naprawdę decydując się na

Kredyty jako instrument finansowy dla rozwoju firmy

Kredyty jako instrument finansowy dla rozwoju firmy

Kredyty zaciągamy na różne cele. Najczęściej korzystamy z pomocy doradcy finansowego, który to jako finansista doradzi nam najlepiej gdzie i jaki kredyt wziąć, a jakich się wystrzegać. Jego rolą jest pomoc w zorganizowaniu nam kredytu. W swoim biurze posiada najnowsze

Wyniki finansowe są łatwe do zbadania

Wyniki finansowe są łatwe do zbadania

Ocena wyników firmy jest równie prosta jak określenie jej wartości. Polega to dokładnie na tym samym. W obu przypadkach trzeba policzyć ile tak naprawdę warta jest działalność, oraz określić to liczbowo. Bardzo często wyliczając takie rzeczy możemy się nieco zdziwić.

Wycena firmy jako narzędzie analiz

Wycena firmy jako narzędzie analiz

Wycena spółki jest to określenie jej realnej rynkowej ceny, oraz wszelkich parametrów z nią związanych oraz określenie, jaki powinna mieć biznesplan na kolejne trzy, a nawet pięć lat. Jakimi metodami wyceniać? Metody wyceny spółki są różne. Pierwsza z nich jest

Miej kontrolę nad przepływem pieniędzy w firmie

Miej kontrolę nad przepływem pieniędzy w firmie

Każdy przedsiębiorca musi znać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące jego firmy. Chodzi o to, jakimi środkami pięniężnymi jednostka dysponowała w danym okresie sprawozdawczym, jakie były źródła pochodzenia przypływów i w jaki sposób zostały zagospodarowane środki. Wszystko to jest związane oczywiście